Słowo Dyrektora Instytutu Francuskiego

Od momentu stworzenia w roku 1924 Instytut Francuski w Polsce, działający pod różnymi nazwami,  funkcjonujący z przerwami spowodowanymi zawirowaniami historii, ma jedną i tę samą misję: działać na rzecz relacji polsko-francuskich poprzez naukę języka francuskiego i rozszerzanie współpracy pomiędzy artystami i intelektualistami obydwu krajów.

W XXI wieku, w wolnej Polsce i zjednoczonej Europie, to zadanie jest ciągle równie aktualne. Współczesny świat  pokazuje nam, jak bardzo istotne jest, aby lepiej się poznawać i wspólnie szukać rozwiązać na miarę wielkich wyzwań naszej epoki: geopolitycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, ochrony środowiska. Kultura, wymiana intelektualna, współpraca edukacyjna i językowa, naukowa i akademicka są centralnym elementem tej wspólnej ambicji.

W tym zasadza się sens obecnego rozwoju Instytutu Francuskiego w Polsce, który jest jednocześnie wzorcowym centrum nauki języka francuskiego, miejscem spotkań i źródłem inspiracji, tradycyjnym partnerem największych polskich i francuskich instytucji kulturalnych.

Książka ma w tej polityce zasadnicze znaczenie: jest to bowiem instrument tworzenia nowych idei, zapewniającym wymianę myśli poprzez tłumaczenie i korzystającym obecnie, dzięki książce cyfrowej, z nowoczesnych technologii informacji i komunikacji.

Nasza mediateka daje w ten sposób dostęp do nowości francuskiego świata wydawniczego i rozpowszechnia  materiały cyfrowe poprzez portal Culturethèque. Nasze programy wsparcia wydawniczego pomagają publikować w języku polskim około czterdzieści tytułów rocznie. Wspieramy wymianę pomiędzy operatorami rynku książki poprzez organizację regularnych spotkań.

W tym kontekście Instytut Francuski w Polsce wspólnie z Ambasadą Francji z wielką radością przyjęli zaproszenie adresowane do Francji, by stać się gościem honorowym 6. Warszawskich Targów Książki. 

Dzięki wsparciu dwóch strategicznych partnerów: Orange i Carrefour; działając w pełnym porozumieniu z Międzynarodowym Biurem Wydawcow Francuskich i licznych wydawców polskich, a także dzięki wsparciu Instytutu Francuskiego w Paryżu, zaprezentujemy Państwu wyniki wielu lat wymiany z polskim sektorem książki i przedstawimy nowe perspektywy współpracy na kolejne lata.

Zapraszamy Państwa na prawdziwy sezon kultury francuskiej, bowiem podczas i wokół Targów Książki będą nam również towarzyszyć Festiwal Filmu Francuskiego i wieczory literackie w Teatrze Polskim.

Zyczę Państwu wspaniałego miesiąca maja. Niech żyje przyjaźń polsko-francuska!

 

Stanislas Pierret
Radca kulturalny
Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce

Godziny otwarcia

23 maja 2019 (czwartek) 10.00-18.00
24 maja 2019 (piątek) 10.00-19.00
25 maja 2019 (sobota)  10.00-19.00
26 maja 2019 (niedziela) 10.00-17.00

 

 

 

 

 

Polecamy