Aktualności

Album godny stulecia niepodległości

Jednym z najważniejszych wydarzeń Warszawskich Targów Książki była prezentacja albumu „Polska 100 lat”, który śmiało można nazwać publikacją monumentalną, której ranga odpowiada doniosłości tegorocznej rocznicy odzyskania niepodległości. W prezentacji, którą prowadził wydawca – Bogdan Szymanik, właściciel z oficyny Bosz, uczestniczyła imponująca reprezentacja autorów i współtwórców tego dzieła. – W Polsce nie zdarzyło mi się być w takim gronie – powiedział prof. Marek Belka, który jest autorem artykułu zatytułowanego „Transformacja – blaski i cenie”.

– Może nieskromnie, ale pozwolę sobie nazwać tę publikacje wyjątkową – przy zachowaniu wszelkich proporcji odnoszących się do naszej pracy – powiedział prof. Michał Kleiber, który przewodniczył powołanej przez wydawcę Radzie Programowej. Nasza Rada, która składała się z najwybitniejszych polskich specjalistów spośród znawców minionego stulecia, pracowała przez półtora roku nad przygotowaniem albumu – dodał prof. Michał Kleiber.

Album składa się z pięciu rozdziałów poświęconych polskiej historii i państwu, gospodarce, społeczeństwu, nauce i kulturze. Całość została wzbogacona reprodukcjami i fotografiami nawiązującymi do najważniejszych wydarzeń minionego stulecia w Polsce. Autorem projektu graficznego jest prof. Władysław Pluta.

Doniośle zabrzmiały słowa prof. Adama Daniela Rotfela, który stwierdził: „Przyszłość Polski zależy od nowego pokolenia, które przejmuje odpowiedzialność za państwo, a największym kapitałem są szare komórki tej generacji”.

Luksusowemu albumowi towarzyszy tom dodatkowy, zawierający sumę tekstów, czyli 39 esejów autorstwa najwybitniejszych przedstawicieli polskich uczelni i ośrodków naukowych w kraju, m.in.: Marka Belki, Adama D. Rotfelda, Andrzeja Chwalby, Andrzeja Friszkego, Jana Miodka, Krystyny Skarżyńskiej, Janusza H. Skalskiego, Tadeusza Lubelskiego, Jarosława Włodarczyka, Witolda Orłowskiego, czy Ryszarda Bugaja. Całość poprzedza wstęp historyczno-kulturowy prof. Michała Kleibera.  (pd)

 

Organizator
 

Polecamy