Aktualności

Nagrody, nagrody

Kulminacyjnym wydarzeniem drugiego dnia Targów była Gala Nagród związanych z towarzszącymi im 12. Targami Książki Akademickiej i Naukowej Academia. Nagrodę główną Academia 2018 otrzymała Fundacja Terytoria Książki z Gdańska za publikację Jacka Friedricha „Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku”. Fundatorami nagrody są Drukarnia Sowa, zapewniająca zwycięzcy bezpłatny druk 150 tys. stron formatu A4, oraz spółka Murator EXPO, która przyznała nagrodę finansową w kwocie 2000 zł. Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow wręczyła Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, którą otrzymało Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę prof. Przemysława Urbańczyka „Bolesław Chrobry – lew ryczący”, natomiast Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych wręczył prof. Krzysztof Lewenstein, prorektor tej uczelni, a otrzymało je wydawnictwo Helion za książkę Andrzeja Pikonia „AutoCAD 2018 PL”. Wręczono też szereg wyróżnień, w tym wyróżnienia specjalne oraz wyróżnienia za stronę edytorską publikacji.

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka otrzymał prof. Wiesław Walkiewicz za szczególnie ceną pracę „Słowiańszczyzna Południowa. Między przeszłością a przyszłością” (Wydawnictwo SGGW), a jury przyznało też Specjalne Wyróżnienie dla japońskiego historyka prof. Makoto Hayasaki, który od ponad czterdziestu lat zajmuje się historią Polski i jej sąsiedztwa w czasach nowożytnych.

Przyznano też Nagrody Technicus ustanowione przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. W kategorii „najlepsza książka szerząca wiedzę historyczną” zwyciężyła praca Jana Macieja Chmielewskiego „Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy” (Oficyna Wydawnicza  Politechniki Warszawskiej), a w kategorii „najlepszy poradnik techniczny” praca „BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study” (Wydawnictwo Naukowe PWN).  (pd)

reklama


 

Organizator wykonawczy

 

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

tel.: (22) 829 66 80
fax.: (22) 829 66 81
e-mail : biuro@muratorexpo.pl

Polecamy