Aktualności

Ilustracja a prawo

Rozpoczynając wykład o prawie autorskim do materiałów ilustracyjnych, Krzysztof Lewandowski (ZAiKS) określił go raczej jako prelekcję. Określając utwór cechami indywidualności i twórczości, zauważył, że w obszarze designu v gdzie pewne projekty powtarzają się cyklicznie – można mówić o plagiatach. W fotografii pojawia się problem odzwierciedlenia obiektów prywatnych (rzeczy) oraz postaci (wizerunek). Aby z nich korzystać, należy uzyskać zgodę od właścicieli tych przedmiotów.

Niepodpisana fotografia również jest przedmiotem prawa autorskiego i należy wykazać się rzetelnością w poszukiwaniu autora. Dobrą praktyką jest zabezpieczenie w budżecie publikacji wynagrodzenia za fotografie nieznanych autorów na najwyższym poziomie wypłacanych innym fotografikom. Ciekawy problem stanowi rysunek wykonany na podstawie fotografii – może być interpretowany jako opracowanie albo efekt inspiracji.

Problemy splotu literatury ze stroną graficzną pojawiają się szczególnie przy twórczości dla dzieci. Warstwa graficzna może być dominującą i dopiero po zapoznaniu się z nią czytelnik odwołuje się do tekstu. Ilustracje stanowią integralną część i wkład współautorski. Dla wydawcy istotne staje się uzyskanie zgody na rozdzielenie, aby publikować np. pocztówki, postery. Podobnie traktuje się utwory połączone (powstałe przez wybór ilustracji dołączonych do tekstu lub do fotografii).

Prelegent zauważył też, że naruszenia występują najczęściej w obszarze praw osobistych, bo te nie są w komplecie opisane. Wydawcy są już uczuleni na naruszenie praw majątkowych i starają się ich unikać poprzez umowy i honoraria. (pcc)

 

 

reklama


 

Organizator wykonawczy

 

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

tel.: (22) 829 66 80
fax.: (22) 829 66 81
e-mail : biuro@muratorexpo.pl

Polecamy