Aktualności

Nowa epoka warszawskich bibliotek

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego rynku książki jest przestarzała i nienadążająca za zmieniającą się rzeczywistością działalność bibliotek. Na Kanapie Literackiej Warszawskich Targów Książki, z inicjatywy władz m.st. Warszawa, odbyła się debata dotycząca bibliotek przyszłości. Zgromadzeni na kanapie dyrektorzy stołecznych bibliotek opowiedzieli o możliwościach, jakie dają multimedia, a także różnych zagrożeniach dla książki związanych z dominacją nowych mediów.

Rozmowę zdominował wątek skuteczności akcji promującej czytelnictwo: „Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wychodzi wprost do czytelnika i nie organizowali akcji promujących czytelnictwo. W bibliotece dzielnicy Wawer zrobiliśmy akcję Odlotowy bibliotekarz. W naszej placówce istnieje też chyba jedyny w Polsce bibliobus, którym dowozimy książki do zainteresowanych czytelników” – powiedział dyrektor jednej z warszawskich bibliotek.

Przedstawicielka fundacji Zaczytani.org zaznaczyła, jak ważny jest pierwszy kontakt z książką. Różnorodność akcji promujących czytelnictwo pozwala jej zdaniem trafiać do różnorodnego czytelnika:  „Misją fundacji jest promowanie czytelnictwa. Gdy pomagaliśmy remontować szpital we Wrześni, zobaczyliśmy, że chorzy nie mają co robić ze swoim czasem. Zorganizowaliśmy akcję zbierania książek, a potem rozkręciliśmy ją w całej Polsce. Do tej pory rozdaliśmy ponad 660 tys. książek. Włączają się w to również placówki oświaty i instytucje kultury. Stawiamy również zaczytane ławki w różnych miejscach Warszawy."

Wszyscy członkowie debaty podkreślali konieczność wychodzenia z ofertą do czytelnika. Wskazali na łączenie różnych funkcji kulturotwórczych przez placówki biblioteczne. Nowoczesne biblioteki w oczach bibliotekarzy mają możliwości promowania twórców, budowania aktywności kulturowej oraz zapewniania rozrywki dla czytelników w każdym wieku i reprezentantów wszystkich kultur. Na podstawie debaty wypada podsumować, że w działalności bibliotek przyszłości nowe media będą jedynie dodatkowym narzędziem promowania książek. (tg)

reklama


 

Organizator wykonawczy

 

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

tel.: (22) 829 66 80
fax.: (22) 829 66 81
e-mail : biuro@muratorexpo.pl

Polecamy