Aktualności

Czy odzyskał polskość, a zniszczył Polskę?

Można by strawestować  tak tytuł promocyjnego spotkania, które dotyczyło nowej książki Rafała A.Ziemkiewicza „Złowrogi cień marszałka”. Gośćmi spotkania prowadzonego przez Rafała Otokę Frąckiewicza, byli Krzysztof Masłoń i Piotr Zychowicz. Dyskusja, która wynikła wokół książki Ziemkiewicza sprowadzała się jakby do dwóch wątków: Czy można było oczekiwać więcej  po trzech latach odzyskania niepodległości, czyli odpowiedzialnej klasy politycznej, rządów republikańskich a nie wodzowskich, większych zdobyczy terytorialnych wynikających z wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i pokoju ryskiego (dodać znak zapytania), a także bardziej wyrazistej wizji państwa np. federacyjnego, mającego za wasala np. Ukrainę. Oczywiście, że mit założycielski II RP, kreujący Piłsudskiego jako ojca narodu, był według mnie jedynym mitem czytelnym dla Polaków. Pamiętajmy, że dopiero co scalono ziemie trzech byłych zaborów, nie istniała sieć szkół, odradzał się ruch naukowy i szkolnictwo wyższe. Przeciętny Polak, a tylko około 66% potrafiło czytać i pisać  nie miał tak szerokich horyzontów myślowych, aby zadawać sobie wtedy pytanie: czy lepsze zasługi dla wolnej ojczyzny ma Piłsudski czy Dmowski (dodać znak zapytania). Jedno jest pewne, iż nowa książka Ziemikiewicza, co podkreślali dyskutanci, jest świetnie napisana, z pasją, ogniem i siarką (określenie Krzysztofa Masłonia) To wręcz wzorcowy esej historyczny rewidujący dość stare założycielskie mity II RP. Wyższość wizji konserwatywnej nas endecką w tamtych latach odbudowy kraju ni jak się miała z typowymi odczuciami Polaków, którzy chcieli po prostu lepiej żyć, zarabiać, a przecież Polska też odczuła kryzys lat 20-tych, zniszczona przez działania wojenne musiała podpierać zgodę narodową, wysiłek i propaństwowy patriotyzm jakimś mitem. Myślę, że jedną postacią czytelną dla wszystkich, i tych wykształconych i tych niepiśmiennych, tych z lewa i tych z prawa był Wódz Marszałek  Odrodzonego Państwa Józef Piłsudski. 


 


  

Kontakt

 

Organizator wykonawczy

Murator EXPO Sp. z o.o.
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa
tel. (22) 829 66 80
faks (22) 826 66 81
biuro@muratorexpo.pl
NIP : 113-21-59-933

Polecamy