Aktualności

Warszawa zanurzona w historii

Redaktor Naczelny Bellony Bogusław Brodacki przedstawił wznowienie klasycznego dzieła varsavianistyki "Historia Warszawy" Mariana Marka Drozdowskiego, Andrzeja Sołtana i Andrzeja Zahorskiego. 6. wydanie - rozszerzone i uzupełnione zostało w części pierwszej - napisanej przez nieżyjącego już A. Zahorskiego. Wkład w uzupełnienie ma A. Sołtan były dyrektor Muzeum Historycznego m. st. Warszawy a obecnie przewodniczący komisji nazewnictwa. Aktualizacje wprowadził ze względu na zmieniający sie stan badań - zwłaszcza w okresie pradziejowym. Podobnie uzupełnił wiedzę o osadnictwie w okresie przedlokacyjnym.

Wydawcom (Aspra i Bellona) zawdzięczamy też uzupełnienie ikonografii historycznej, zwiększenie liczby wizerunków osób związanych z Warszawą i dla Warszawy zasłużonych.

(pcc)Polecamy